گل آرایی


زندگی گل به توان ابدیت…

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست.


گل آرای لحظات سبز آغازین زندگی با چینشی چشم نواز و حسی دلنشین همراه با کادری مجرب در تالار قصر رز.