مه سرد


باید از این هوای پر از مه عبور کرد…

اجرا و ایجاد فضای رمانتیک در تالار قصر رز.