ماشین عروس


پایان هر رفتن رسیدن است و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است

تامین و تزئین ماشین عروس در تالار قصر رز.