جایگاه VIP عروس و داماد


عشق بهانه آغاز بود, آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی…

عشق بهانه سبز با هم زیستن بود … و اینک وصال…

جایگاه ویژه عروس و داماد در تالار قصر رز.