آتش بازی


دیدم به آتش بازیت, شوق تماشایی به سر…

آتش زدم در خود بیا , گر خود تماشا میکنی…

اجرای مراسم اتش بازی در تالار قصر رز.